A función esencial do Comité é a de asesorar á Xunta de Galicia sobre todos os temas relacionados co Camiño de Santiago: itinerarios, publicacións, centros de estudos, congresos, exposicións, revistas.