Debe manterse unha actitude preventiva no coidado dos pés. Aplicaremos vaselina diariamente antes de iniciar a marcha para evitar a aparición de bochas. As zonas máis sensibles e proclives a sufriren danos son a planta do pé, os talóns e os espazos interdixitais

Os calcetíns de algodón sen costuras son perfectos para as zapatillas deportivas. Tamén se poden usar con botas, sempre que empreguemos outros de la por encima. Estas pezas deben manterse o máis limpas posible.

Unha mochila correctamente cargada para este tipo de actividade non debe exceder os 10 kg de peso.

Para o tratamento e a cura dos pés danados haberá que levar unha pequena caixa de primeiros auxilios co indispensable: agullas hipodérmicas, apósitos de xelatina, apósitos, vendas e bandas elásticas adhesivas

Os alimentos que supoñan importantes achegas de hidratos de carbono son prioritarios. Tamén é fundamental unha boa hidratación. Debemos tomar líquidos, arredor de dous litros de auga ao día, antes, durante e despois de cada camiñada

Durante as paradas puntuais que se fagan ao longo da camiñada aproveitarase para beber e comer algo en cantidades pequenas, pero suficientes, para repoñer forzas