A planificación por etapas debe adaptarse ás capacidades físicas de cada un. Nas etapas que se marquen non deben propoñerse obxectivos ríxidos e inamovibles.

+ Información

Unha vez alcanzado o nivel de esforzo acorde coa nosa capacidade, a marcha debe manterse regular e continua

Unha planificación adecuada para facer o Camiño en bicicleta de montaña pode roldar os 60 ou 100 km por etapa.

No ano 2014 houbo 1.520 peregrinos a cabalo, o que confirma unha clara tendencia á alza nesta modalidade