Para conseguir a Compostela non se necesita realizar o Camiño de forma continuada no tempo, pero si xeograficamente