É importante elaborar unha planificación por etapas adaptada ás nosas capacidades físicas, que debe servir como un guión flexible que nos permita gozar do Camiño

Camiñar debe converterse en algo natural, que non implique un castigo ou un sobreesforzo corporal; así, da mesma maneira que dosificamos a intensidade do exercicio, dosificaranse as paradas para facelo máis levadío.