O sistema facilita as reservas desde o día anterior ata as 13:00 horas do día de pernoita.