Rudesindus. San Rosendo. O seu tempo e o seu legado

Actas do Congreso Internacional "San Rosendo. O seu tempo e o seu legado"
Mondoñedo (Lugo), Santo Tirso (Portugal) e Celanova (Ourense)
27-30 de xuño de 2007

O proxecto Rudesindus, que a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo desenvolveu ao longo do ano 2007, constituíu un evento plural e integrado por tres mostras e un congreso internacional no que se analizou polo miúdo a figura de san Rosendo. Con motivo do MC aniversario do nacemento do bispo mindoniense e fundador do mosteiro de Celanova, san Rosendo, O Xacobeo articulou un programa cultural que percorreu varias cidades de Galiza.

https://libraria.xunta.gal/gl/rudesindus-san-rosendo-o-seu-tempo-e-o-seu-legado

Police:

https://libraria.xunta.gal/gl/rudesindus-san-rosendo-o-seu-tempo-e-o-seu-legado