En el Camino se habla de...

Agenda de Eventos

27 marzo

Camino de Santiago
Welcoming and Hospitality on the Camino de Santiago. Photographs by Manuel G. Vicente

Del 14 marzo al 2 abril

Lincoln (UK)

Festival
Play-Doc 2017

Del 22 al 28 marzo

Tui

Exposición
A tradición oral

Del 15 marzo al 15 abril

Santiago de Compostela

Exposición
Enfrontados

Del 14 marzo al 16 abril

A Coruña

Exposición
Na procura do pasado. Orixe e desenvolvemento da arqueoloxía en Ourense

Del 14 marzo al 28 mayo

Santiago de Compostela