O Pelegrín, em 1993, foi a imagem do primeiro “Xacobeo” moderno, organizado pela S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.