Maria y Iacobus en los Caminos Jacobeos: IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos

Actas do IX Congreso Internacional de Estudios Jacobeos, celebrado entre os días 22-24 de outubro de 2015 na cidade de Santiago, no que se reuniron un grupo de profesionais representativo da historiografía internacional contemporánea que centra boa parte do seu traballo no estudo das peregrinacións a Santiago. Uns e outros trataron, dende as súas respectivas ópticas, as relacións e interaccións do culto mariano e a devoción xacobea nos camiños de peregrinación a Compostela e na propia cidade do Apóstolo.