2/dec/2019

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a nova liña de axudas do Plan de embelecemento dotada con 1,2 millóns de euros

  • A Xunta financiará máis dun cento de actuacións de concellos e particulares no Camiño de Santiago que permitirán mellorar o patrimonio etnográfico
  • As intervencións realizaranse a partir do 1 de xaneiro de 2020 e o Executivo autonómico subvencionará o 75% do investimento realizado polos beneficiarios

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2019

A Xunta de Galicia impulsará a mellora do embelecemento do Camiño de Santiago a través dunha achega de 1,2 millóns de euros que permitirá que se acometan iniciativas como a restauración de bens, actuacións en elementos que xeren un forte impacto paisaxístico nos diferentes itinerarios ou a substitución de elementos de mobiliario urbano deteriorados ao longo dos trazados, entre outras actuacións.

Esta nova liña de axudas, que se publica hoxe no Diario Oficial de Galicia, está destinada a entidades locais e persoas físicas ou xurídicas que deberán presentar a súa solicitude no prazo dun mes e poderán levar a cabo as súas actuacións a partir do 1 de xaneiro de 2020. Os beneficiarios recibirán, por parte do Executivo autonómico, o 75% do investimento realizado. Trátase dunha actuación que forma parte do Plan de Embelecemento do Camiño de Santiago, enmarcado no Plan Estratéxico do Xacobeo 21, e que permitirá financiar máis dun cento de actuacións na Ruta Xacobea.

Dúas categorías

As axudas do Plan de Embelecemento do Camiño de Santiago están divididas en dúas categorías en función do solicitante. A primeira delas permite financiar un mínimo de 40 actuacións propostas por entidades locais, nas que se inclúen os concellos de Galicia polos que discorre algún tramo do Camiño ou calquera entidade supramunicipal galega (deputacións, mancomunidades...) sempre que teñan competencias para a actuación proposta. Esta categoría conta cunha dotación de 600.000 euros.

A segunda liña está dirixida a persoas físicas e xurídicas privadas titulares dun dereito real sobre un ben moble, inmoble, recurso ou elemento situado no Camiño de Santiago ou os arrendatarios dos citados bens. Neste apartado inclúense, ademais, comunidades de propietarios, asociacións de veciños ou comunidades de montes veciñais en man común. Así pois, financiaranse un mínimo de 60 actuacións nesta categoría que conta cunha achega de 600.000 euros.

Cinco ámbitos de actuación

As actuacións impulsadas pola Xunta de Galicia ao abeiro desta liña de axudas están incluídas en cinco ámbitos. O primeiro deles refírese a intervencións sobre elementos etnográficos e a súa contorna e inclúe accións de valorización, mantemento, consolidación ou restauración de fontes, lavadoiros, hórreos, pontes, muíños, valados ou calquera outro elemento de carácter tradicional vinculado á paisaxe e a cultura do lugar.

O segundo contempla actuacións sobre casas e eiras, como melloras nas fachadas e nas cubertas empregando materiais propios da zona; mentres que a terceira liña abrangue intervencións no espazo agrario co fin de reducir o impacto visual que xeran elementos en desuso ou abandonados sen interese patrimonial ou paisaxístico como naves, silos ou casetas.

As axudas do Plan de Embelecemento do Camiño de Santiago complétanse con actuacións para incorporar a vexetación como elemento integrador da paisaxe ou actuacións nos trazados do Camiño co fin de substituír elementos do mobiliario urbano que polo seu estado de deterioro ou as súas características físicas resulten alleas á contorna da Ruta Xacobea.

Outras medidas de mellora dos trazados xacobeos

Esta liña de axudas compleméntase coas diferentes actuacións impulsadas pola Xunta na antesala do Xacobeo 21. Entre esas accións, e co obxectivo de que os distintos trazados cheguen a esta cita no mellor estado posible, púxose en marcha o Plan de Mantemento, a través dun investimento de máis de 15 millóns de euros que permitirán acometer actuacións ao longo de máis de 1.250 quilómetros; o Plan de Sinalización, que este ano dedica 3 millóns de euros ao acondicionamento e sinalización da Vía da Prata e que o próximo ano se centrará na última ruta pendente, o Camiño de Inverno; ou o Plan de Albergues, dotado con máis de 7 millóns de euros e que contempla a creación de oito novos establecementos da rede pública a través da rehabilitación de edificios históricos.

Todas estas son actuacións que se recollen no eixo Soporte do Plan Estratéxico do Xacobeo 21, que ten por obxectivo a mellora das infraestruturas dos Camiños de Santiago na antesala do vindeiro Ano Santo.