Listado de convocatorias

15/Jun/2018 - 16/Jul/2018

Convocatoria de axudas ás Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.

A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, tendo en conta que o seu obxecto social prevé as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago. Neste sentido, o Xacobeo...

6/Nov/2017 - 6/Dec/2017

O Xacobeo publica a resolución da convocatoria de axudas para asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo prevé, no seu obxecto social, as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago. Neste sentido, o Xacobeo considera clave a...

20/May/2016 - 15/Jun/2016

Turismo de Galicia anuncia a licitación para a contratación da obra do proxecto básico e de execución das piscinas na lagoa do Monte do Gozo

Axencia Turismo de Galicia RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2016 pola que se anuncia a licitación para a contratación, non suxeita a regulación harmonizada, da obra do proxecto básico...

21/Apr/2016 - 21/May/2016

Turismo de Galicia convoca os Premios Camiño de Santiago 2016 cunha achega de 75.000 euros

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución pola que se convocan os Premios Camiño de Santiago 2016 e apróbanse as bases reguladoras para a concesión dos mesmos, para...