Lugares xacobeos en Compostela e a súa contorna.

Folleto que mostra as múltiples referencias ao Apóstolo e ás peregrinacións na cidade de Santiago de Compostela (monumentos, rúas... ) e tamén nos arredores (capelas, castelos e paisaxes)