Libro de actas da asociación de prensa da Coruña

Esta publicación contén a reprodución facsimilar do Libro de Actas dunha das épocas máis relevantes da Asociación de Prensa da Coruña, que vai dende 1915 a 1927.

Fonte:

Enviado por Cultura Xacobea