É un organismo público, dependente de Turismo de Galicia, destinado á xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social.