Axenda de Eventos

15 decembro

Camiño de Santiago
Exposición: DE MAR A MAR. O Camiño de Santiago en 3D

Do 5 ao 22 decembro

Fisterra

Exposición
Aniversario do nacemento de Ánxel Casal

Do 11 decembro ao 5 xaneiro

Santiago de Compostela

Exposición
Hide- and- seek [xogo de agocho]

Do 7 decembro ao 14 xaneiro

Pontevedra

Proxección audiovisual
VindeCine

Do 7 decembro ao 15 marzo

Vigo